Schoon èn levend water

‘Als je de keus niet krijgt, kun je ook niet kiezen’ 

Jeanne is terug van weggeweest in Guede Codji. Na haar huwelijk woonde ze een tijd in een ander dorp en daar vond ze een schat die ze mee terugnam: levend geloof. Terug in het dorp van haar jeugd ontdekte ze dat zij de enige gelovige was en ging bidden.

Een bron  

Na vijftien jaar bidden voor haar dorpsgenoten werd haar gebed op een bijzondere manier verhoord. In 2005 sloeg GAiN Water een diepwaterbron in haar dorp en in 2006 werd, als onderdeel van de nazorg, de Jezusfilm vertoond. Vijfenzestig mensen kwamen tot geloof! In het begin kwamen ze samen onder een grote boom om meer te horen over het Evangelie. Een predikant uit de omgeving kwam dan om hen te onderwijzen en hun vragen te beantwoorden. Zo ontstond een kleine christelijke gemeenschap.

 

Waardevol  

Waarom we de mensen over Jezus vertellen en het niet alleen bij het doneren van schoon water laten? Omdat mensen waardevol zijn. Omdat we vinden dat ze zelf in staat zijn om keuzes te maken, voor of tegen, links of rechts… We vertellen hen waarom we ons werk doen en wat ons drijft. We vertellen hen over de liefde van Jezus voor alle mensen. En laten hen de keus.

 

Niet alleen maar water 

In 2019 ontmoetten we Jeanne naast de pomp die na al die jaren nog steeds schoon water geeft aan iedereen in het dorp. Vol enthousiasme vertelde ze wat er allemaal gebeurd was. Over de invloed van de waterpomp èn de Jezusfilm op de levens van mensen in Guede Codji. Zij is nu niet meer de enige gelovige in haar dorp en de samenkomst onder een boom is verleden tijd. Wat is ze blij dat de mensen in haar dorp ook de gelegenheid kregen om te kiezen! In haar dorp staat nu een eenvoudige kerk waar het levende water uitgedeeld wordt. 

    Meer verhalen

Onderwijs op het gebied van hygiëne

Ieder dorp in Benin waar een waterbron geslagen wordt, ontvangt training in hygiëne. De noodzaak hiervan is groot.

Schoon èn levend water

Na vijftien jaar bidden wordt Jeanne’s gebed op een bijzondere manier verhoord. In 2019 ontmoetten we Jeanne naast de pomp.

Betrouwbaar door lokale technici

Onze waterbronnen zijn betrouwbaar door jarenlange zorg van lokale technici. Zij zijn van het begin tot het eind bij dit traject betrokken.