Betrouwbaar door lokale technici

Iedere keer wanneer het water uit de grond omhoog spuit, is het feest!

Het is telkens weer een avontuur om een diepwaterbron te boren in een dorpje in Benin. Zorgvuldig en in overleg met lokale leiders wordt er een dorp gekozen. In Benin hebben we meer dan 1400 diepwaterbronnen geboord en er staan nog 2000 dorpen op de wachtlijst voor toegang tot schoon water. Zodra een keuze is gemaakt, start er een heel traject.

 

Kwaliteit 

Om het schone water te bereiken moeten we erg diep de grond in, gemiddeld zo’n 47 meter diep, soms door rotslagen heen. Vandaar dat we grote boormachines gebruiken en de kwaliteit van de pompen erg goed moet zijn.

Lokale mensen 

In het dorp worden mensen getraind in kleine reparaties en het onderhouden van de pomp. Alleen door goed onderhoud zullen de inwoners lang plezier hebben van schoon drinkwater. Omdat de mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun pomp en ze iedere dag de voordelen ervan ervaren, zijn ze extra gemotiveerd! Wel zèlf verantwoordelijk maar sàmen met ons: we laten hen hierbij niet alleen.

 

Korte lijntjes 

Regionaal zijn er mensen opgeleid door onze technici om grotere reparaties te doen. En als er problemen ontstaan met de pomp kunnen de dorpen direct contact met hen opnemen: een telefoontje is snel gepleegd! Deze regionale technici rapporteren regelmatig aan GAiN welke werkzaamheden ze in de diverse dorpen hebben verricht. Zo blijven we op de hoogte van de staat van de pomp.

 

Langdurige nazorg 

Dus als de pomp er staat, houdt het voor ons nog lang niet op. Onze teams blijven jarenlang in de buurt. Zij kunnen eventueel de grotere problemen oplossen. Zo kunnen de waterbronnen niet ongemerkt onbruikbaar worden. 

Elke nieuwe waterbron die succesvol aangeboord wordt, is dus niet alleen een feest voor de dorpsbewoners maar zeker ook voor de technici. Zij zijn van het begin tot het eind bij dit traject betrokken en hechten er grote waarde aan dat dit feestje door kan gaan!

    Meer verhalen

Onderwijs op het gebied van hygiëne

Ieder dorp in Benin waar een waterbron geslagen wordt, ontvangt training in hygiëne. De noodzaak hiervan is groot.

Schoon èn levend water

Na vijftien jaar bidden wordt Jeanne’s gebed op een bijzondere manier verhoord. In 2019 ontmoetten we Jeanne naast de pomp.

Betrouwbaar door lokale technici

Onze waterbronnen zijn betrouwbaar door jarenlange zorg van lokale technici. Zij zijn van het begin tot het eind bij dit traject betrokken.