De impact van een waterpomp

De inwoners van Tori Gbohoue dachten dat een diepwaterbron niet voor hen was weggelegd. Totdat GAiN er eentje sloeg in het midden van het dorp. Pastor Adrien vertelt: ‘Toen GAiN in samenwerking met de kerk de waterbron sloeg, waren de dorpelingen overweldigd. Hun dankbaarheid voor de waterpomp veranderde in respect voor de kerk die hielp om “deze schat” naar hun dorp te brengen. Als resultaat is de nieuwe gemeente gesticht en is het licht van het Evangelie naar dit dorp gebracht!’

Samenwerking met de kerk

Onderdeel van het werk van GAiN is dat we ook kunnen vertellen waarom we komen helpen. Op deze manier kunnen we de dorpelingen vertellen over Jezus’ liefde voor iedereen. Hiervoor werken we samen met een lokale kerk, die de nazorg verlenen.

 

Boodschap delen

Onlangs had pastor Adrien het voorrecht om het Evangelie te delen met ongeveer 50 inwoners van Tori Gbohoue, die inmiddels Jezus hebben leren kennen. ‘Terwijl ik daar stond, zag ik de waterpomp door de deur van de kerk, slechts 50 meter verderop. Het was een hele duidelijke herinnering dat de pomp zo’n belangrijk instrument is om de harten van de inwoners voor het Evangelie te openen.’

    Meer verhalen

Onderwijs op het gebied van hygiëne

Ieder dorp in Benin waar een waterbron geslagen wordt, ontvangt training in hygiëne. De noodzaak hiervan is groot.

Schoon èn levend water

Na vijftien jaar bidden wordt Jeanne’s gebed op een bijzondere manier verhoord. In 2019 ontmoetten we Jeanne naast de pomp.

Betrouwbaar door lokale technici

Onze waterbronnen zijn betrouwbaar door jarenlange zorg van lokale technici. Zij zijn van het begin tot het eind bij dit traject betrokken.