De diepwaterbron in Achechigon bracht een gehele verandering in beweging

Nadat GAiN een diepwaterbron had geslagen in Achechigon besloten de dorpelingen dat ze een verbetering wilden aanbrengen in het geheel. Met als uitgangspunt om het voor iedereen makkelijker te maken om water te krijgen.

Onderzoek en onderhoud

Ze onderzochten de mogelijkheden van een watertoren en spaarden samen voor onderdelen. Een van de dorpelingen – een metselaar – kreeg de opdracht om de toren te bouwen. Vanuit de toren verkoopt een pompbeheerder het schone water voor een door het dorp vastgestelde prijs.

Iedereen was vanaf het begin overtuigd dat betalen voor het water heel belangrijk was om het watersysteem te kunnen onderhouden. Er wonen meer dan 1.000 mensen in het dorp en samen betalen ze voor de diesel en onderdelen die nodig zijn om de elektrische pomp draaiende te houden. Er is genoeg om ook de beheerder van een inkomen te voorzien.

 

Levensveranderend

Eén dorpeling vertelt: ‘Dit schone water heeft ons leven veranderd. Maar ook de stammen rondom ons dorp zijn blij met dit water. We weten dat andere mensen nu ook van dit water afhankelijk zijn. Daarom moeten wij deze waterbron werkend houden.’

 

Geweldig voorbeeld

Achechigon is een geweldig voorbeeld van hoe dorpelingen de bron niet alleen als een ‘waterpunt’ zien, maar dat het een inspiratie is en nieuwe ideeën voor betere leefomstandigheden geeft. De dorpelingen zijn gemotiveerd om goede oplossingen te vinden. Voor zichzelf, maar ook voor de omwonende stammen. En met die visie en deze zorg zal dit waterpunt nog een heel lange tijd in orde blijven. 

    Meer verhalen

Onderwijs op het gebied van hygiëne

Ieder dorp in Benin waar een waterbron geslagen wordt, ontvangt training in hygiëne. De noodzaak hiervan is groot.

Schoon èn levend water

Na vijftien jaar bidden wordt Jeanne’s gebed op een bijzondere manier verhoord. In 2019 ontmoetten we Jeanne naast de pomp.

Betrouwbaar door lokale technici

Onze waterbronnen zijn betrouwbaar door jarenlange zorg van lokale technici. Zij zijn van het begin tot het eind bij dit traject betrokken.