Feest voor meer dan 100.000 mensen!
In 10 jaar hebben meer dan 100 dorpen, dankzij Nederlandse sponsors, toegang gekregen tot schoon water dichtbij.

Lees meer

Schoon water? Voor 884 miljoen mensen is dit niet vanzelfsprekend.
Per minuut overlijden 4 mensen doordat ze geen toegang hebben tot schoon drinkwater.

Lees meer      Onze oplossing

We vieren feest, want tien jaar geleden sloeg GAiN Nederland de eerste waterpomp in Benin!

In tien jaar hebben we maar liefst 112 diepwaterbronnen geslagen, waarvan 57 in Benin. Meer dan 100.000 mensen hebben nu toegang tot schoon water en daarmee een kans op gezond leven, inkomen en onderwijs. Dat is de kracht van schoon water! Tegelijkertijd staan daar nog ruim 2.000 dorpen op de wachtlijst die ook een waterpomp nodig hebben. Wil jij ons daarbij helpen?

 

Schenk water. Geef leven.

Waarom Benin?

Benin heeft 11,8 miljoen inwoners, waarvan 65% jonger dan 25 jaar. 39% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, wat gevolgen heeft voor de gezondheid en economie. Het schone water is, vaak op 50 tot 60 meter onder de grond, in overvloed aanwezig maar alleen bereikbaar via een diepwaterbron. Deze omstandigheden maken dat de inwoners onze hulp nodig hebben. Toegang tot schoon water verbetert direct hun gezondheid en economie.

De eerste diepwaterbron vanuit Nederland gesponsord

In 2011 sloegen we bij een kliniek in Avame de eerste Nederlands gesponsorde diepwaterbron. Voor alle 800 dorpelingen en de mensen uit omliggende dorpen is dit een geweldige vervanging van de vorige waterplaats op 9 km afstand. Al 10 jaar kunnen ze nu schoon water halen dichtbij.

 

10 jaar in beeld

17
3
1
2
2
3
1
7
1
14

    Verhalen

De impact van een waterpomp

Pastor Adrien over de impact van de waterpomp op de inwoners van Tori Gbohoue.

Het verhaal van Josephine

Water gaf weduwe Josephine en moeder van drie kinderen een kans op leven.

Een waterwinkel in Achechigon

De diepwaterbron in Achechigon bracht een gehele verandering in beweging.

De impact van schoon water


Hygiëne:
we trainen de dorpelingen in hygiëne. Bijvoorbeeld hoe ze schoon water veilig kunnen bewaren en hoe belangrijk het is om na het toiletgebruik handen te wassen.

Gezondheid: dankzij het schone water krijgen mensen hun gezondheid terug. Ziektes (denk aan diarree, overgeven, koorts) en sterfgevallen worden teruggedrongen.

Economie: met (schoon) water dichtbij leveren landbouwprojecten meer oogst op en vervolgens meer inkomen. Dat leidt uiteindelijk tot financiële onafhankelijkheid.


Evangelie:
de impact gaat verder dan de lichamelijke gezondheid. Door te delen over waarom we komen, kunnen we het Evangelie van Jezus met hen delen.

Ja, ik doe mee en geef: